Homepage Kleine Kwalen


Kleine kwalen in de Huisartspraktijk

 

Het Kleine Kwalen project

 

Het Kleine Kwalen project is een lang lopend project. Het is in 1975 gestart bij de afdeling Public Health en Eerstelijnsgeneeskunde van het Leids Universitair Medisch Centrum. De grondslag van het project was destijds dat jonge, nog niet erg ervaren studenten, basisartsen of huisartsen in opleiding, onder begeleiding van ervaren stafleden een overzicht schrijven over een kleine aandoening waarover doorgaans in de gewone leerboeken weinig is te vinden. Het project heeft geleid tot meer dan 400 literatuuroverzichten. Onder leiding van een onafhankelijke redactie zijn drie zeer veel gebruikte boeken verschenen: Kleine kwalen in de huisartspraktijk, Kleine kwalen bij kinderen en Kleine kwalen en alledaagse klachten bij ouderen. Aan deze drie boeken hebben naast studenten, basisartsen en aios ook veel ervaren huisartsen en kaderhuisartsen uit geheel Nederland meegewerkt.

Definitie kleine kwalen
Bij het in kaart brengen voor geschikte onderwerpen voor de boeken hebben we globaal de volgende definitie gehanteerd.

Kleine kwalen zijn aandoeningen:

  • die de huisarts met enige regelmaat tegenkomt,

  • die doorgaans een goede prognose hebben en geen ernstige bedreiging vormen voor de gezondheid,

  • die voor een belangrijk deel in de huisartsenpraktijk kunnen worden afgehandeld,

  • welke vaak niet in de gebruikelijke leerboeken te vinden zijn

  • waaraan in de huidige medische opleidingen en wetenschappelijke literatuur weinig aandacht aan wordt geschonken.


Voor de literatuuroverzichten is het uitgangspunt dat de diagnostiek en de behandeling en voorlichting bij kleine kwalen zoveel mogelijk gebaseerd moeten worden op wetenschappelijke onderzoeksgegevens. Bij veel onderwerpen ontbreekt echter nog op veel punten de noodzakelijke 'evidence'. In de literatuuroverzichten wordt dan aangegeven dat er geen of beperkt bewijs is en wordt het advies voor het beleid gebaseerd op een consensus wat in de huisartspraktijk goed beleid is.

Net zoals bij chronische aandoeningen is het ook bij de kleine kwalen noodzakelijk diagnostiek en therapie te bedrijven met 'Evidence Based Medicine' als uitgangspunt.
Free website templates courtesy of JustDreamweaver.com