ANBI


ANBI

 

Algemene gegevens Stichting Kleine Kwalen

 

De doelstelling


De Stichting heeft als doel de concept ‘Kleinen kwalen’ zo breed mogelijk uit te dragen. Deze doelstelling wordt weer gegeven in artikel 2 van de Statuten. (zie hieronder).

Naam
Stichting tot Bevordering en Stimulering van onderzoek, Beschrijving en publiceren van Kleine Kwalen inde Huisartsgeneeskunde. Opgericht op 6 december 2007. (zie bijlage)

Geregistreerd bij de Kamer van Koophandel voor Rotterdam op 12-12-2007
Dossiernummer: 24426087 (zie bijlage)

Fiscaal nummer
8188 26 423

Contactgegevens
Dr. A. Knuistingh Neven, secretaris-penningmeester
Westzoom 3, 3931 AZ Krimpen aan de Lek
0180-522595 a.knuistinghneven-at-chello.nl

Bestuurssamenstelling
Dr. J.A.H. Eekhof, voorzitter
Dr. A. Knuistingh Neven, secretaris-penningmeester
Dr. S.C. Bruggink

Beleidsplan
Het beleid volgt direct uit artikel 2 van de statuten:
________________________________________
1. a. het bevorderen en stimuleren van onderzoek, beschrijven en publiceren van onderwerpen gerelateerd aan Kleine kwalen;
b. het bevorderen van de wetenschappelijke onderbouwing van huisartsgeneeskundige onderwerpen, welke beschouwd worden als ‘Kleine kwalen’;
c. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het verzorgen van publicaties in Nederlandstalige en Engelstalige tijdschriften, het initiëren van onderzoek, het uitloven van prijzen voor ‘het beste artikel’ of ‘het beste idee’ en het verzorgen van vertalingen van artikelen, passend in de doelstelling.
________________________________________
In de praktijk heeft dit geleid tot financiële bijdragen aan promovendi voor het drukken van hun proefschrift. Deze bijdragen variëren van € 500,- en in een aantal specifieke gevallen een bijdrage van € 1000, -. Deze sponsoring wordt in hoge mate gewaardeerd door promovendi en vormen tevens een basis voor het werk en de doelstelling van de Stichting. Wij zullen ongetwijfeld op deze weg doorgaan. Wellicht komen nog andere mogelijkheden om onderzoek van Kleine kwalen aan de orde. Dienen zich aanvragen of initiatieven zich aan dan zal de Stichting zich hier met een positieve grondhouding over buigen.

Ook werden kleine vergoedingen toegekend aan referenten en studenten voor het verrichten van werkzaamheden en het geven van adviezen om inhoudelijk ‘Kleine kwalen’ kwalitatief te verbeteren.

Beloningsbeleid
De leden van de Stichting ontvangen geen salaris of betaling anderszins. Er wordt wel een vergoeding in reiskosten voor vergaderingen conform de tarieven welke het LUMC hanteert voor werknemers, gegeven.

Uitgeoefende activiteiten
In 2012 heeft de Stichting een bijdrage geleverd aan een viertal promoties. Twee promovendi ontvingen een bijdrage van € 1000,-; twee promovendi ontvingen een bijdrage € 500,-. Daarnaast werden wederom publicaties verzorgd in het nascholingstijdschrift Modern Medicine (uitgever Van Zuiden). Tevens werden in andere tijdschriften artikelen gepubliceerd zonder financiële vergoeding.

ANBI financieel jaaroverzicht 2015 kleine kwalen (.doc)
ANBI financieel jaaroverzicht 2015 (.pdf)
ANBI financieel jaaroverzicht 2014 (.pdf)
ANBI financieel jaaroverzicht 2013 kleine kwalen (.doc)
ANBI financieel jaaroverzicht 2013 (.pdf)
ANBI financieel jaaroverzicht 2012 kleine kwalen (.doc)
ANBI financieel jaaroverzicht 2012 (.pdf)
ANBI statuten (.pdf)
ANBI inschrijving KvK (.doc)


Free website templates courtesy of JustDreamweaver.com