Redacteuren


Redacteuren

 

 

 

Just Eekhof, Arie Knuistingh Neven, Sjoerd C. Bruggink, Marissa Scherptong-Engbers en Wim Opstelten

 


Dr. Just A.H. Eekhof is huisarts en epidemioloog. Sinds 1994 werkt hij als huisarts in gezondheidscentrum Stevenshof in Leiden en ook als huisarts-onderzoeker aan de afdeling Public Health en Eerstelijnsgeneeskunde (PHEG) van het Leids Universitair Medisch Centrum. In 1999 promoveerde hij aan de Universiteit Leiden op een onderzoek naar het effect van screening op ouderdomsklachten (slechthorendheid, verminderde visus, mobiliteitsproblemen en incontinentie). Sindsdien is hij als senior onderzoeker verbonden aan de afd. PHEG, waar hij o.a. onderwijs geeft en onderzoek doet op het gebied van kleine kwalen en promovendi begeleidt. Daarnaast was hij van 2011-2016 hoofdredacteur van Huisarts en Wetenschap. Hij was mede-auteur van de NHG-Standaarden ‘Varices’, ‘Otitis media acuta’, ‘Otitis media met effusie’, ‘Delier’ en ‘Slechthorendheid’. Sinds 2014 is hij hoofdredacteur van de Kleine kwalen boeken.

Dr. Arie Knuistingh Neven is (huis)arts-epidemioloog. Hij was huisarts in Krimpen aan de Lek en als staflid verbonden aan de afdeling Public Health en Eerstelijnsgeneeskunde van het Leids Universitair Medisch Centrum. In 1996 promoveerde hij aan de Universiteit Leiden op het proefschrift 'Het slaapapneusyndroom in de huisartspraktijk'. Van 1997 tot 2009 was hij hoofdredacteur van Modern Medicine, een nascholingstijdschrift voor huisartsen. Thans is hij redactielid van Medisch Farmaceutische Mededelingen. Hij is jarenlang lid geweest van de Commissie Wetenschappelijk Onderzoek van het NHG en was medeverantwoordelijk voor de NHG-standaard 'Slaapproblemen en slaapmiddelen' en de NHG-standaard 'Hoofdpijn'. Voorts is hij lange tijd secretaris geweest van de NSWO (Nederlandse Vereniging voor Slaap-Waak Onderzoek). Hij was lid van het Dagelijks Bestuur van de Boerhaave Commissie.Dr. Sjoerd C. Bruggink (1980) is gepromoveerd huisarts. Van 2007-2011 combineerde hij de huisartsopleiding met zijn promotie onderzoek ‘Transmission and treatment of skin warts in general practice’. Hij was 2 jaar huisarts op het platteland van Nieuw Zeeland en is sinds 2014 huisarts in Rijnsburg. Daarnaast is hij als onderzoeker en docent verbonden aan de afdeling Public Health en Eerstelijnsgeneeskunde van het Leids Universitair Medisch Centrum, waar hij onder andere huisartsen in opleiding begeleid in hun wetenschappelijke vorming. Sinds 2014 versterkt hij de redactie van Kleine Kwalen.Dr. Marissa Scherptong-Engbers (1982) heeft na haar arts examen in 2007 gewerkt als arts-niet-in-opleiding bij de Interne Geneeskunde in het Diaconessenhuis in Leiden. Hierna is zij gestart met promotie-onderzoek op de afdeling Klinische Epidemiologie van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC). Haar proefschrift “Conventional and age-specific risk factors of venous thrombosis in older people” heeft zij in 2016 verdedigd. Zij heeft het promotie-onderzoek gecombineerd met de huisartsenopleiding en de opleiding tot epidemioloog. Van maart 2012 tot en met december 2015 was zij als junior-redactielid van Huisarts en Wetenschap, het wetenschappelijk tijdschrift van het Nederlands Huisartsen Genootschap. Vanaf het najaar 2015 werkt zij als waarnemend huisarts in de omgeving van Leiden en is betrokken bij de afdeling Public health en Eerstelijnsgeneeskunde van het LUMC. Sinds 2015 is zij redactielid van de Kleine Kwalen.Dr. Wim Opstelten werkte van 1986 tot 1991 als tropenarts in zuidoost Nigeria. Sinds 1993 is hij huisarts in Amersfoort. Aan het Julius Centrum van het Universitair Medisch Centrum te Utrecht verrichtte hij onderzoek op het gebied van gordelroos. In 2005 promoveerde hij op het proefschrift 'Herpes zoster and postherpetic neuralgia in general practice' en sindsdien is hij als wetenschappelijk medewerker verbonden aan het Nederlands Huisartsen Genootschap. Van 2005 tot 2014 was hij redacteur van de Kleine Kwalen boeken. Sinds 2014 is hij lid van de redactie van het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde.Naar bovenFree website templates courtesy of JustDreamweaver.com