Samenwerking


Samenwerking

 

Samenwerkingsverbanden

 

Vanuit het kleine kwalen-project wordt samengewerkt met het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG), en dan in het bijzonder met de afdeling Richtlijnontwikkeling en Wetenschap.

Sinds 2005 houden redacteuren van de kleine kwalenboeken jaarlijks een kleine kwalen quiz op Boerhaavecursus Vordering & Praktijk, een grote landelijke nascholingscursus voor huisartsen.

Op de Boekenpagina kon u al lezen dat de redacteuren hebben meegewerkt een viertal boeken, namelijk aan Leidraad Huisartsgeneeskunde, Kleine kwalen aanpakken, Farmacotherapie voor de huisarts en Verrichtingen in de huisartspraktijk.

De redacteuren schrijven ook voor wetenschappelijk en nascholingstijdschriften, te weten een vaste rubriek in H & W, het maandblad van het NHG. Verder hebben zij een vaste rubriek in Modern Medicine.


Free website templates courtesy of JustDreamweaver.com